Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie FIGHT CLUB KNURÓW

NIP – 9691556844

REGON – 241320761

KRS – 0000403704

tel. 790-554-558

e-mail

Bank Pekao SA O/Knurów
nr konta 76 1240 4302 1111 0010 2740 9647

ZAJĘCIA SPORTOWE PROWADZONE SĄ:
Siedziba główna Knurów ul. Witosa 8.