Trening z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej

Na zaproszenie Dowódcy GISW w Katowicach w dniu 06 września br. trener Fight Club Knurów Grzegorz Sobierajski przeprowadził trening stójkowych sportów walki jego funkcjonariuszom.
GISW to Grupy Interwencyjne Służby Więziennej.

Powołane zostały do podejmowania działań w sytuacjach szczególnego zagrożenia takiego jak min. zabezpieczanie i konwojowanie osadzonych szczególnie niebezpiecznych lub innych wymagających wzmożonych działań ochronnych, realizacji zadań zmierzających do zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym takim jak bunty w więzieniach, w tym likwidowania ich skutków poprzez prowadzenie codziennych czynności kontrolnych, jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy, osób przybywających na widzeniach, itp.


Za zgodą kierownictwa na jednostkę uzyskało ponadto przepustkę trzech zawodników
naszego klubu czyli Dawid, Daniel i Adam. Grzegorz przeprowadził wspólny trening, na
którym zaprezentowane zostały skuteczne elementy prowadzenia walki stójkowej. Kombinacje technik wykonywane były w parach w postaci sparingów zadaniowych z użyciem sprzętu do kickboxingu. Po zakończeniu treningu młodzi adepci FC Knurów mieli przyjemność uczestniczenia w profesjonalnym treningu z członkami GISW. Prezentowano takie techniki interwencyjne względem osób szczególnie niebezpiecznych jak wejście na cele mieszkalne, obezwładnienie osoby agresywnej, zabezpieczenie osadzonego biernego. Ponadto zademonstrowano niektóre techniki użycia takich środków przymusu bezpośredniego jak kajdanek, pasa jednoczęściowego, kajdanek zespolonych.
Zajęcia były bardzo ciekawe i emocjonujące. Wzbudziły duży entuzjazm ze strony naszych
zawodników. Ich realistyczne wykonanie budziło ogólny respekt.
Całe spotkanie przebiegało w przyjaznej i partnerskiej atmosferze. Wymieniono szereg
kontaktów, które mamy nadzieję będą mogły „zaowocować” na przyszłość.
Dziękujemy kierownictwu Służby Więziennej, które udzieliło zgody na realizację zaproszenia.