Silesia Open Championship in Muay Thai – 31 marca 2012 !

Fight Club Knurów oraz MOSiR Knurów zapraszają na Otwarte Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów w MUAY THAI „Silesia Open Championship in Muay Thai”Patronat honorowy nad turniejem objął Prezydent Miasta Knurowa
Patronat sportowy: Federacja Boksu Tajskiego
Patronat Medialny : Przegląd Lokalny
Powiat Gliwicki. Dotacja udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego

31 marca 2012 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Knurów ul. Górnicza 2

Turniej obejmuje: rywalizację w kategoriach wiekowych junior i senior mężczyzn i kobiet
Nagrody dla najlepszego zawodnika oraz klubu:

dla najlepszego zawodnika/zawodniczki nagroda pieniężna w kwocie 500 zł oraz Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa

dla klubu który uzyskał największą ilość punktów nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł oraz
Puchar Prezydenta Miasta Knurowa

Zgłoszenia do dnia 28 marca na stronie www.federacja.pro wyłącznie przez formularz: „zgłoszenie
na zawody”. Udział w zawodach jest bezpłatny.

W turnieju mogą udział zawodnicy klasy C,B,A Regulaminu Federacji Boksu Tajskiego (stoczone
najmniej 5 walk w dowolnej formule).

Wymagane dokumenty:
Od zawodników wymagane ubezpieczenie NNW i badania lekarskie lekarza sportowego.
Zapewniamy możliwośd wykupienia ubezpieczenia na miejscu przed rozpoczęciem zawodów.

Oświadczenia Juniora lub Seniora o posiadanym ubezpieczeniu NNW i aktualnych badaniach
lekarskich uprawniających do udziału w walkach pełnokontaktowych podpisane przez
zawodników lub prawnych opiekunów. Oświadczenia do pobrania są na stronie internetowej
www.federacja.pro w zakładce „formularze regulaminy”. Oświadczenia będą sprawdzane i
pobierane przez sędziego głównego imprezy. Brak oświadczeń skutkował będzie
niedopuszczeniem do zawodów !
Każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty
lub legitymację szkolną w przypadku osoby niepełnoletniej.

Wymagany sprzęt :
Zawodnicy walczą we własnym sprzęcie do Muay Thai.

kask bokserski turniejowy
ochraniacz szczęki
owijki na pięści
rękawice bokserskie 10oz
ochraniacz krocza wyłącznie metalowe
ochraniacz łokci
ochraniacz kolan (juniorzy)
ochraniacz goleni ze stopą ( miękkie lub twarde )
Sprzęt nie może byd rozbity, uszkodzony. Jakośd sprzętu sprawdzana będzie przed walką.

Zgodnie z Regulaminem Federacji Boksu Tajskiego do pobrania na stronie internetowej
www.federacja.pro w zakładce „formularze regulaminy”.

Czas trwania walki 3 x 2 minuty z 1 minutową przerwą
Przed walką wymagany taniec wai kru w mongomie.

Kategorie wagowe ustalone zostaną po rejestracji i ważeniu zawodników.
Zasady przyznawania punktów dla klubów zgodne z regulaminem Federacji Boksu Tajskiego
w rozdziale „Ranking i Zasady Punktacji” ( przegrana walka pkt. 0, remis pkt. 1, wygrana walka pkt. 3 )
Najlepszego zawodnika wyłoni komisja składające się z sędziów, organizatorów i niezależnych
członków.

Noclegi (będziemy starali się je uzupełniać) :
– Hotel Górniczy Knurów ul. Floriana 4, tel. 32 339-45-41,
– ABI Tanie Noclegi Gliwice ul. Chorzowska 12 i Bohaterów Getta Warszawskiego 12, tel. 531-631-600 lub 504-044-044
– Hotel Politański Rybnik ul. Sosnowa 5, tel. 32 422-32-80.

Wstępny harmonogram zawodów :
waga g. 9.30 – 10.30
konferencja techniczna g. 11.30
rozpoczęcie walk g. 12.00
Harmonogram zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszeń zawodników i może ulec zmianie. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Grzegorzem Sobierajskim tel. 790-554-558.

Ze sportowym pozdrowieniem
Grzegorz Sobierajski – Fight Club Knurów