Combat 56 w Fight Club Knurów – zapraszamy !

Zapraszamy na Treningi Combat 56 w naszym klubie !
Jest to system walki wręcz stworzony przez mjr. Arkadiusza Kupsa na początku lat 90’­tych początkowo tylko pod nazwą Combat.

W początkowej wersji System Combat 56 powstały w 56 Kompanii Specjalnej był zbiorem technik przeznaczonych do eliminacji przeciwnika, ale w takiej formie był mało uniwersalny i nieprzyswajalny w innych strukturach. Postrzegany był jako zbiór najbardziej brutalnych i morderczych technik użytecznych tylko w działaniach wojennych. Rozbudowa systemu skupiła się na opracowaniu bezpiecznych i prostych technik samoobrony wykorzystywanych w kilku schematach ruchowych w różnych sytuacjach zagrożeń.
Nadrzędnym celem Systemu jest prostota i skuteczność. Szokuje on racjonalnym podejściem do psychologii przetrwania i niewielką ilością schematów ruchowych, które pozwalają na szybki proces nauczania.

Proste chwyty operujące na gałkach ocznych, tętnicach szyjnych, tchawicy czy kroczu pozwalają każdemu wyjść z sytuacji zagrożenia. Trzymania wykorzystujące tzw. łańcuchy dźwigniowe pozwalają na proste i skuteczne unieruchomienia. Doskonałość systemu opiera się na nawykowym opanowaniu 2­ 3 technik, co daje gwarancję skuteczności w różnych wariantach ataku przeciwnika. System nie opiera się na rzutach, skomplikowanych postawach czy efektownych ewolucjach.
Pierwsze publikacje o Systemie pojawiły się na początku lat 90­ tych w prasie fachowej, a pierwsze otwarte szkolenia zostały zrealizowane w roku 1997. System Combat 56 był nieustannie rozbudowywany, co wynikało z potrzeb rynku specjalistycznego. Tematyka została uzupełniona o walkę bronią białą, strzelectwo bojowe, wzorce i procedury w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniach uczestniczyli żołnierze najbardziej elitarnych jednostek: Grom, 1­ go Pułku Komandosów, 6 Brygady Desantowo­ Szturmowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 21 Brygady Piechoty Górskiej. System był wdrażany w Nadwiślańskich Jednostkach MSW, Straży Granicznej, Zakładach Karnych, Policji i innych. Z czasem system został dostosowywany na rynek cywilny a co za tym idzie został pozbawiony technik eliminacji i użycia broni w walce wręcz. Obecnie szkolenia są prowadzone przez autoryzowanych instruktorów, którzy okresowo podlegają pełnej weryfikacji sprawnościowej.
Główna strona systemu www.combat56.pl