Ważne informacje dla ćwiczących w FC Knurów

Przypominamy Członkom Naszego Klubu o uzupełnieniu zaległych wpłat wpisowych i deklaracji członkowskich.
harmonogram
Informujemy również, że zmienił się system płatności w klubie. Płatności dokonywane są na zajęciach trenerowi do dnia 15 każdego miesiąca.
Od 06 października w związku z zawiązaniem się poszczególnych grup szkoleniowych zmienił się HARMONOGRAM zajęć. Prawdopodobnie w takiej formie pozostanie już do końca sezonu.
Zapraszamy na zajęcia osoby zainteresowane. Nabór do klubu trwa cały rok !!!