Pokazy kickboxingu na Sikorniku.

W zeszły czwartek nasz trener Kickboxingu Grzegorz Sobierajski w obecności zawodników Ani Cory i Kuby Szczęsnego odwiedzili młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. Pokazy miały na celu przybliżenie młodzieży co to jest za dyscyplina sportu, jak wyglądają elementy poruszania się w pozycji walki, zadawania uderzeń i kopnięć oraz łączenia tego w techniki walki.


Demonstracjom wykonywanym na tarczach trenerskich towarzyszyła pogadanka z młodzieżą na temat pozytywnych aspektów uprawiania sportu, zdrowego trybu życia oraz pasji. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród obecnych i nagrodzone zostały brawami.
Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach za pomoc i bardzo przychylne przyjęcie. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia sportów walki w naszym klubie.
Więcej informacji po kliknięciu tu Harmonogram.