Grzegorz Sobierajski Ambasadorem kampanii „Łączy nas SPORT nie Narkotyki”

Grzegorz Sobierajski został Ambasadorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Łączy nas SPORT nie Narkotyki”. Kampania poprzez udział znanych sportowców ma na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do wszelkiego rodzaju aktywności, która w przyszłości może pozytywnie wpłynąć na ich światopogląd i uchronić przed zachowaniami o charakterze antyspołecznym. Do tej pory Kampanię wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sprawiedliwości i Polski Komitet Olimpijski.

Zakłada ona przeciwdziałanie takim zachowaniom jak:
– patologie społeczne w tym uzależnienia od alkoholu czy narkotyków,
– choroby cywilizacyjne,
– inne zagrożenia społeczne.
Ponadto celem kampanii jest wskazanie takich wartości jak :
– promocja zdrowego stylu życia,
– zalet płynących z uprawiania sportu,
– uprawianie sztuk i sportów walki jako drogi do samodoskonalenia i rozwoju osobowego.
W związku z uzyskaniem przez Grzegorza Sobierajskiego statusu Ambasadora działania naszego klubu prowadzone będą pod patronatem powyższej kampanii.