Nasi instruktorzy nauczycielami pomocy przedmedycznej.

Nasi instruktorzy Grzegorz Sobierajski i Wojciech Satoła nie spoczywają na laurach nawet w czasie kiedy inni odpoczywają. W okresie wakacji ukończyli podyplomowy kurs pedagogiczny nauczycieli pierwszej pomocy IFACC.

Dzięki temu nasze treningi Samoobrony wzbogacą się o elementy zajęć z pomocy przedmedycznej. Gratulujemy!