Zapraszamy na basen !

Dnia 24.01.2011 zapraszamy wszystkich ćwiczących w Fight Club Knurów o godzinie 18:00 na pływalnie krytą w Knurowie !
Uczestnicy obozu zimowego wstęp będą mieli „refundowany” pozostali członkowie FC Knurów wstęp opłacają we własnym zakresie.
Zapraszamy serdecznie !