Kickboxing – sport walki i pasja…

Dzięki przychylności dyrekcji szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Knurowa z początkiem września Fight Club Knurów przeprowadził cykl prelekcji i pokazów Kickboxingu. Wzięli w nich udział trener Grzegorz Sobierajski oraz zawodnicy Anna Cora i Mateusz Szopiński.
Pokazy miały na celu przybliżenie młodzieży co to jest za dyscyplina sportu, jak wyglądają elementy poruszania się w pozycji walki, zadawania uderzeń i kopnięć oraz łączenia tego w techniki walki. Demonstracjom wykonywanym na tarczach trenerskich towarzyszyła pogadanka z młodzieżą na temat pozytywnych aspektów uprawiania sportu, zdrowego trybu życia oraz pasji. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród obecnych i nagrodzone zostały brawami.
1
2
3
Dziękujemy dyrektorom Gimnazjum Miejskiego nr 1,2 i 4 oraz Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego w Knurowie za pomoc i bardzo przychylne przyjęcie. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia sportów walki w naszym klubie. Więcej informacji po kliknięciu i tu Harmonogram.