Egzaminy w Fight Club Knurów !

 

W ubiegły czwartek 15-stu najbardziej wytrwałych zawodników przystąpiło do ostatniego w tym sezonie testu wieńczącego godziny spędzone na sali treningowej stając do egzaminu na stopnie uczniowskie w Kickboxingu. Egzamin przeprowadzony został w Centrum Sportu w Knurowie przy ul. Witosa 8. Składał się z testu techniki, testu siły oraz na wyższe stopnie z testu walki i testu pracy na przyrządach.
egazamin1Głównym egzaminatorem z ramienia Polskiej Federacji Kickboxingu był Grzegorz Sobierajski 2 Dan w Kickboxingu.Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu udowodniły posiadane umiejętności na poszczególne stopnie. Najwyższy 4 stopień uczniowski uzyskał Igor Szkodny.
egzamin1Ponadto za wniesiony wkład i pracę, 6 letni staż treningowy w Kickboxingu oraz uzyskane w tym sezonie tytuły Instruktora Samoobrony i Trenera Personalnego promocję na 4 stopień uczniowski w Kickboxingu otrzymał Krzysztof Kwartnik.
egzamin2Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia sportowego, a wszystkim tym, którzy promowani zostali na wyższe stopnie uczniowskie składamy najszczersze gratulacje!!!