Egzaminy w Fight Club Team !

W dniu 23 grudnia o godz. 16.45 odbędą się Egzamin na Stopnie Uczniowskie w Kickboxing’u.  Egzaminy odbędą się w Zespole Szkół nr 5 w Gliwicach przy ul. Sikornik 34. W egzaminie wezmą udział wszystkie osoby z grup szkoleniowych dziecięcych i dorosłych w Kickboxingu z Teamu Knurów i Teamu Gliwice oraz ewentualnie osoby chętne z innych klubów po wcześniejszej weryfikacji umiejętności przez naszych trenerów.

Egzamin będzie miał formę treningu, w trakcie którego jego uczestnicy staną do Testu Techniki, Testu Siły ( osoby po korekcie błędów ), Testu Walki ( od 8 stopnia uczniowskiego ), a osoby zdające na najwyższy stopień dodatkowo Testu Pracy na Przyrządach. Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu muszą stawić się przed rozpoczęciem egzaminu celem rejestracji. Pozostałe osoby grupy dorosłej, które z przyczyn niezależnych nie mogą przystąpić do egzaminów zachęcamy do pomocy przy organizacji wydarzenia i udziału w Teście Walki.
Zapraszamy!!!