Kursy Instruktorskie Samoobrony, Taktyki Interwencji i Strzelecki już w kwietniu.

Miło nam poinformować, że już 29 kwietnia br. rozpoczyna się Kurs Instruktora o specjalizacji Samoobrona, Taktyka i Technika Interwencji, Wyszkolenie strzeleckie. Kurs organizuje zaprzyjaźniona firma szkoleniowa Ośrodek Szkoleń Specjalnych „Tactical Group”, która będzie korzystać z zasobów zarówno trenerskich, jak i lokalowych naszego klubu. Między innymi zajęcia z samoobrony i taktyki i techniki interwencji prowadzone będą na sali treningowej fight clubu w Knurowie ul. Witosa 8.

Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty :

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Ankieta osobowa i 2 zdjęcia.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów samoobrony.
  4. Ubezpieczenie NNW.
  5. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.) lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Kurs zakończony zostanie egzaminami praktycznymi i teoretycznymi, których pozytywne zaliczenie da podstawę do wydania międzynarodowych uprawnień instruktorskich w postaci Legitymacji Instruktorskiej i Zaświadczenia ( Suplementu ). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na maila :akademiaszkoleniasportowcow@op.pl lub na nr telefonu 537-031-182. Zapraszamy!!